Chiêm Bao Thấy Mình | In The Eye

Originated as an urge to reflect on “typhoon” – more importantly, the people it churns – the piece evolved into exclamations of collective intimacy. When it starts raining, a people run. A people wait. A people look up and sing.

Dự án bắt đầu với nỗi niềm suy tưởng về “bão” – mà nhất là những con người luôn phải oằn mình trong bão ở vùng quê mình. Khi tác phẩm dần phát triển, nó trở thành những cơn ứa trào của một nỗi thân thương tập thể. Mỗi lúc trời mưa, chúng tôi chạy. Chúng tôi đợi. Chúng tôi ngửa mặt lên trời và hát.

Công diễn / Premiere: 30.04.2022 at CAB Hoian

Độ dài | Duration: 40 phút (minutes)

Sản xuất / Produced by: MORUA & Đoàn Thanh Toàn, as part of MUARUA choreographic residency 2022

Biên đạo / Choreographer: Đoàn Thanh Toàn

Nghệ sĩ biểu diễn / Dance Artists: Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Hạ Xuân Nguyên, Nguyễn Ngọc Gia Khiêm, Phạm Thị Hồng Sâm, Trần Phương Trinh.

Âm nhạc & thiết kế âm thanh / Music and sound designer: Tomes

Thiết kế ánh sáng | Lighting designer: Đặng Tiến

Hỗ trợ thiết bị ghi hình / Documentation equipments supported by: Tiệm Ảnh COL Art

Hình ảnh/ Photos: Bảo Huỳnh, Lâm Ngọc

Quay phim/ Video recording: Nguyễn Lê Hoàng Phúc, Văn Thịnh.

Thiết kế/ Design: Lý Xuân Trường Thành